APRENDRE ÀRAB DES DE CASA (I) PESOS I MESURES


Fa uns anys vaig escriure un llistat de paraules que venien de l'àrab, he decidit recuperar-lo i unir-lo a la filosofia que hi havia darrere de la série Aprendre àrab sense eixir de casa en què em centrava sols en la toponímia. L'àrab és la llengua que més ha nodrit el valencià de manlleus, no en va parlem de quasi un mil·lenni de presència musulmana al Xarq al-Àndalus, tanmateix moltes paraules fan referència a l'agricultura, a la mar, a l'artesania, a activitats que estan desapareguent i amb elles, morint aquestes paraules. Per això intente que continuen amb vida, per a no esborrar un moment tan important de la nostra història.

En esta entrada el fil conductor és el de les unitats de pesos i mesures.

Alfarràs: Càlcul aproximat que es fa a ull o també una destrucció de moltes coses (ho deixaren tot fet un alfarràs). També hi ha el verb alfarrassar, calcular a ull, i alfarrassador és qui calcula a ull o pronostica. Prové de l'àrab haras (حرص): controlar. 

Almud: Unitat de mesura equivalent a quatre litres. En la pronúncia popular armut. De l'arab al-mad (المد), capacitat, extensió. És una mesura que ha caigut en desús i es conserva en algunes expressions com "mig armut i quatre onces" o "ser un cap de mig armut" per a dir que algú és ximple. Una paraula que se'n deriva és almodí que definia una unitat de mesura i també un impost sobre els cereals. Per extensió definí l'edifici on es guardava el gra que és el sentit que conserva en l'actualitat en els homònims de València i Xàtiva.

Arrova: Unitat de pes que equival a la quarta part d'un quintar i que oscil·la cap al voltant dels 12.800 quilograms. Depenent del territori, hi pot tindre altres equivalències. Prové de l'àrab ar-ruba' (اَلرُّبْع), la quarta part, de arba (أربعة), quatre. En la documentació antiga apareixia @, per això ho traduiren per arrova, encara que és un calc de l'anglés que feia servir l'abreviatura per la preposició at

Calibre: Diametre interior d'un cilindre o mesura d'alguns productes agrícoles. Prové de l'àrab qalib (قالب) i significa motle. Els àrabs prengueren el mot del persa kaleb amb el mateix significat. Sembla que la segona part (leb) és una deformació d'una arrel indoeuropea -ped d'on ve el nostre mot peu i tots els derivats del grec podi com podòmetre, podologia, trípode, etc. A nosaltres probablement ens arriba a través de l'italià, perquè com veurem més avall,qalib ha donat una altra paraula en valencià de forma diferent.

Cafís: Antiga mesura de pes que a principis del segle XX encara estava en ús. Equival a dotze barcelles (una barcella = 17 litres). L'expressió "a cafissos" encara s'utilitza com a equivalent de "en gran quantitat". De l'àrab qafiz (قفيز), una unitat de valor que depén de la regió. En Malta, en Sicília, en Calàbria i en Marsella encara s'empra el caffiso/caffise com a mesura per a l'oli.

Faneca / fanecada: unitat de mesura que equival a huit almuds o a la dotzena part d'una hectàrea. Fanecada se'n deriva de faneca, que és aproximadament la proporció de terra en què es pot sembrar una faneca en una jornada. Al seu torn faneca prové de l'àrab (فنق) faniqa terme derivat del faniq una bossa que s'emprava per a guardar-hi grans.

Gàlib: grossària en proporció a un motlle determinat. S'emprava per a elaborar patrons en la construcció d'embarcacions i modernament s'empra com a perfil màxim que pot tindre un vehicle pel que fa a la seua alçària o amplària a l'hora de passar per una via determinada, els senyals de control de gàlib. Prové de la mateixa paraula qalib (قالب) que hem vist en calibre amb què forma un doblet. 

Quintar: Unitat de pes que equival a quatre arroves. Prové de l'àrab qantar (قِنْطَار), pes de cent unitats. L'àrab prengué el mot del llatí centenarium. Per tant quintar i centenari són formen un doblet. En algunes llengües europees apareix com a kantar o qantar. 

Tafulla: Unitat de superfície que equival a la sisena part d'una fanecada. Encara en ús a la zona del Vinalopó i l'horta d'Elx, a la resta del domini lingüístic apareix en la toponímia, per exemple al Vendrell hi ha el poble d'Altafulla. Prové de l'àrab andalusí tahwila, porció de terra però no he trobat cap mot similar en l'àrab modern però la incloc perquè em pareix una paraula bonica. 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PARAULES MANLLEVADES A L'ÀRAB

SANT VICENT VE A SOPAR

ESTIU, PRELUDI