dissabte, 2 de febrer de 2013

MANLLEUS GERMÀNICS


Emblema de Carlemany, rei dels francs i llombards.

Ja fa algun temps vaig escriure sobre les paraules catalanes manllevades a l'àrab. Hui m'abelleix escriure sobre altres prèstecs, concretament aquells que anomenem germanismes, és a dir, que provenen d'una antigua llengua germànica (frànquic, protoalemany). Aquest trasvàs és el resultat sobre tot del contacte amb el món carolingi, donat que la zona dels Pirineus va formar part de la Marca Hispànica des de finals del segle VIII fins a meitat del segle IX, coincidint amb la vida de Carlemany i encara es va mantindre la influència dels francs fins a finals d'aqueix segle. El català encara tardaria en aparèixer (els textos més antics en català daten del segle IX-X) però en aquest moment d'influència carolingia, el llatí vulgar estava evolucionant cap al català i en aquest context es produeix l'arribada de moltes paraules que no existien en llatí. 

Alberg > Herberge, feia referència a la tenda d'un campament militar.
Abordar, borda > Bord, vora, post de fusta que delimita un recinte.
Adobar > Ad+dubban, armar, proveir d'armes algú.
Agafar > Ad+gaff, ganxo, gafa.
Amanir > Ad+ manvjan, preparar.
Anca > Hanka, part posterior d'un animal. 
Banc, bancal > Bank, seient.
Bena > Binde, faixa, bena, lligall.
Blanc> Blank, lluent.
Blau> Blau, color del cel.
Bosc> Bosk, agrupació d'arbres.
Botar, botó > botan, saltar, colpejar.
Bregar > breken (anglès brake, alemany brechen) trencar.
Brindar> de l'expressió "bring's dir" "t'ho duc a tu".
Brodar> bruzden, cosir.
Bru> bruns, color fosc (anglès brown, alemany braun).
Elm> Helm, casc
Escuma> Skums, bambolles que es formen a la superfície d'un líquid.
Esperó> Sporn, instrument per a cavalcar.
Espia> Spion, vigilar amb cautela.
Falda> Falte, arruga
Ganivet > Kniff, pessic (l'anglès knive = ganivet).
Gaveta> Gabata, plat gran.
Guant> Want, cobrir, tapar.
Guarir> Warjan, defensar.
Guerra> Werra, combat (anglès, war)
Guia> Witan o Widan, observar.
Grapa, gripau > Krapp, ganxo. Encara que, com un ganxo acabà donant nom a un familiar de les granotes és complicat.
Gris> Gris, color apagat.
Raspar, raspall > Raspon, rascar.
Ric> reiks, poderós (alemany, reich)
Sala> Saal, estança.
Sopar, sopa> Suppa, brou, caldo.
Robar, roba> Raubon, prendre a la força (alemany, rauben) és curiós com el botí d'un robatori, acabà per definir les prendes de vestir, roba.
Tovalla, tovallola, estovalla, tovalló> twalhjo, teixit (alemany, tuch).

I com a bonus, no podem oblidar el patracol de noms masculins que devem als bàrbars germànics:    Adela, Adolf, Albert, Alfons, Alfred, Àlvar, Amèlia, Anselm, Bernat, Bru, Carles, Eduard, Elvira, Enric, Ernest, Ferran, Francesc, Frederic, Germà, Gonçal, Guillem, Hermínia, Hug, Lluís, Marc, Óscar, Raül, Raimón, Ricard, Robert, Roderic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada